Veřejná správa

Veřejná správa

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Školní vzdělávací program Veřejná správa je zaměřen na získání znalostí týkajících se fungování státní správy a samosprávy, dále na získání právního vědomí, komunikačních dovedností, schopnosti vedení správních agend, seznámení se základními principy ekonomiky, procesem evropské integrace a činností mezinárodních organizací. Klade důraz na osvojení zásad mluveného i psaného projevu, je zaměřen na získání schopnosti efektivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, v průběhu studia je možnost získat certifikát ECDL.

Nedílnou součástí programu je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí, komunikačních schopností a vyšší úrovně samostatnosti. Program zahrnuje intenzivní výuku anglického jazyka.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního programu Veřejná správa se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních a dalších orgánů státní správy a samosprávy, jako referent státní správy a samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související se správním řízením, s vystavováním úředních dokladů, vyměřováním dávek a poplatků. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v soukromém sektoru.

Profilové předměty:
 • Veřejná správa
 • Ekonomika
 • Základy účetnictví
 • Právo
ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Studijní program:
  Veřejná správa
 • Kód a název oboru:
  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • Stupeň vzdělání:
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní nebo dálková
ŠKOLNÉ

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter