Právo a právní administrativa

Právo a právní administrativa

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Školní vzdělávací program Právo a právní administrativa je zaměřen na získání právního vědomí v rámci právního řádu ČR i práva mezinárodního, znalostí činnosti institucí EU a dalších mezinárodních organizací, seznámení se základními principy fungování ekonomiky. Nedílnou částí studijního programu je osvojení zásad mluveného i psaného projevu, tvorby základních právních dokumentů, schopnosti efektivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, v průběhu studia je možnost získání certifikátu ECDL. Klade důraz na osvojení zásad společenského chování a umění komunikace s veřejností.

Součástí učebního plánu je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí, komunikačních schopností a vyšší úrovně samostatnosti. Program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního programu Právo a právní administrativa je připravován pro práciv oblasti justice,v právních odborech orgánů státní správy a samosprávy, ve specializované odborné i manažerské činnosti, v orgánech a institucích Evropské unie a dalších mezinárodních organizacích. Získané ekonomické a právní vzdělánímu umožní uplatnit se i v soukromém sektoru.

Profilové předměty:
 • Právo
 • Právní administrativa
 • Notářské činnosti
 • Veřejná správa
ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Studijní program:
  Právo a právní administrativa
 • Kód a název oboru:
  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • Stupeň vzdělání:
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní nebo dálková
ŠKOLNÉ

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter