Mediální komunikace a Public Relations

Mediální komunikace a Public Relations

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Školní vzdělávací program Mediální komunikace a Public Relations je zaměřen na získání dovednosti komunikace s veřejností, mediální komunikace, praktických jazykových znalostí, schopnosti pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Klade důraz na osvojení zásad mluveného i psaného projevu, vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky. Seznamuje studenty s vývojovými trendy v PR, principy marketingu, psychologií reklamy.

Nedílnou součástí programu je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání praktických znalostí z oblasti PR, komunikačních schopností a vyšší úrovně samostatnosti. Program zahrnuje výuku 2 cizích jazyků, v průběhu studia je možnost získat certifikát ECDL počítačových dovedností.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního programu Mediální komunikace a Public Relations je připravován pro práci v reklamních, marketingových a PR agenturách, v mediální sféře, v politických a dalších subjektech občanské společnosti, v odděleních styku s veřejností, v obchodních společnostech a v samostatném podnikání.

Profilové předměty:
 • Public relations
 • Mediální komunikace
 • Komunikační cvičení
 • Rétorika
ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Studijní program:
  Mediální komunikace a Public Relations
 • Kód a název oboru:
  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • Stupeň vzdělání:
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní nebo dálková
ŠKOLNÉ

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter