Mezinárodní vztahy a diplomacie

Mezinárodní vztahy a diplomacie

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Školní vzdělávací program Mezinárodní vztahy a diplomacie je zaměřen na získání komunikačních a jazykových dovedností, právního vědomí, znalostí mezinárodních vztahů, institucí EU a dalších mezinárodních organizací, seznámení se základními principy fungování ekonomiky. Klade důraz na osvojení zásad společenského chování a diplomatického protokolu, vede k respektování rozdílných kultur a zvyklostí. Je zaměřen na získání schopnosti efektivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, v průběhu studia je možnost získat certifikát ECDL.

Nedílnou součástí programu je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí, komunikačních schopností a vyšší úrovně samostatnosti. Program zahrnuje výuku 3 cizích jazyků.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního programu Mezinárodní vztahy a diplomacie je připravován pro práci na zastupitelských úřadech, konzulátech, v obchodních zahraničních zastoupeních, v orgánech Evropské unie a dalších mezinárodních organizacích, v úřadech a institucích státní správy a samosprávy, ve specializované odborné i manažerské činnosti.

Profilové předměty:
 • Mezinárodní vztahy
 • Diplomatický protokol a etiketa
 • Evropské integrace
 • Ekonomická diplomacie
ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Studijní program: Mezinárodní vztahy a diplomacie
 • Kód a název oboru:
  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • Stupeň vzdělání:
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní nebo dálková
ŠKOLNÉ

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter