Projekt Studentská společnost seznamuje žáky atypickým způsobem s finančním a ekonomickým řízením firmy. V průběhu jednoho školního roku si žáci osobně vyzkouší podnikání od založení firmy (studentské společnosti) přes její fungování a udržení až po její likvidaci. Žáci tedy založí reálnou studentskou společnost a prožijí s ní celý její životní cyklus.

Ve školním roce 2014/15 se třída 3.AD stala tvůrcem Kinofestivalu spojeného s promítáním filmu Nedotknutelní a s workshopy jednotlivých tříd. Studentskou společnost připravili studenti jak po stránce organizační, účetní, tak i programové. Ve školním roce 2014/15 putoval finanční výnos Studentské společnosti na podporu psího útulku v Buštěhradu. Program Studentské společnosti tvořilo předvádění 5 filmových studentských parodií (vytvářela je každá třída na vylosované téma), rozloučení se 4. ročníkem, vyhlášení nejlepších učitelů školy podle realizované ankety a nakonec vyhlášení nejlepších filmových parodií z tvorby žáků.

Ve školním roce 2015/16 žáci 3.BP a 3.AD zrealizovali v průběhu jarních měsíců projekt své Studentské společnosti, aktivity, jejichž výtěžek opět putoval na charitativní účely. 3.AD zorganizovala v měsíci květnu v prostorách Domova Sue Ryder Mezinárodní festival jídla – studenti si připravili vlastními silami ochutnávky jednotlivých zahraničních kuchyní, prezentovali své výtvory v zahradě Domova ve stáncích za doprovodu národní hudby jednotlivých kuchyní. Stánky byly vyzdobeny dekoracemi připomínajícími státy, odkud dané jídlo pochází. Nechyběly ani studentské krátké videofilmy, kterými dokumentovali své kuchařské umění. Proběhla tradičně volba nejoblíbenějšího učitele a učitelky školy. 3.BP v rámci studentské společnosti připravila v kině Světozor promítání své vlastní studentské televize I.V.O., při němž promítala vlastnoručně natočené krátké vtipné parodie na soudobé pořady komerčních televizí a volila různé kategorie z řad studentů. Vznikl tak projekt, kterým pobavili, vzdělali, stmelili kolektiv a přispěli na dobrou věc. Výtěžek putoval na Sportovní klub Jedličkova ústavu, jehož členkou byla i studentka a žačka 3.BP, členka paralympijského týmu, která byla nominována na paralympiádu v Rio de Janeiru.

Ve školním roce 2016/17 žáci 3.ročníků zrealizovali v průběhu jarních měsíců projekt své Studentské společnosti, aktivity, jejíž výtěžek putuje na charitativní účely. 3.AD organizovala v průběhu všech školních měsíců jednotlivé zábavné školní akce – např. slavnostní uvítání 1. ročníků, Halloween, Filmový festival, vánoční besídka apod. , třída 3.BP připravila zábavnou show „ŠMVV má talent“, ve které své dovednosti předváděli studenti z různých ročníků. Výkony hodnotila porota zvolená ze studentů 4. ročníků, svůj zábavný vstup měli i učitelé. Výherce obdržel poukaz na víkendový pobyt v horských apartmánech Cihlářka.


Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter