Veřejná správa v oblasti muzejnictví

Velkým projektem, který jsme zahájili ve školním roce 2016/2017 je projekt z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 2: Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Samotný projekt nese název VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI MUZEJNICTVÍ.
Projekt reaguje na absenci tématiky kulturního dědictví a jeho ochrany v RVP 68-43-M/001 „Veřejná správa“. V jeho rámci tak jsou žáci být seznámeni s klíčovými právními normami v oblasti muzejnictví a s problematikou výkonu veřejné správy (zejména ústřední státní správy) na úseku muzejnictví, v oblasti sbírek, jejich evidence, ochrany, i praktického provozu muzeí či galerií atd.
Projekt ve své ideální podobě kombinuje teoretickou výuku, k níž bylo autorským týmem vytvořeno pět pracovních listů (Kulturní dědictví, Právní normy a základní pojmy, Muzejní sbírky, Archeologie a muzea, Dějiny muzejnictví a muzejní síť) s praktickými formami výuky v podobě exkurzí do muzeí či galerií, v nichž mohou žáci získané teoretické znalosti ověřit v praxi a případně dále rozšířit či prohloubit (ideálně se zaměřením na problematiku sbírkové činnosti a muzejního či galerijního provozu. Výuka také je a bude doplňována přednáškami či diskusemi s odborníky z oboru muzejnictví či přímo z Ministerstva kultury nebo a metodických pracovišť muzejnictví v ČR.
Prvním přednášejícím v rámci projektu byl 15.12.2016 Mgr. P. Hlubuček, ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR.
Dne 9.1.2017 proběhla návštěva Uměleckoprůmyslového muzea, při níž se studenti 3. ročníků seznámili s fungováním a zázemím muzea.

Ve školním roce 2017/2018 realizuje naše škola další dva projekty, které jsou součástí vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.

První projekt je zaměřen na oblast památek UNESCO. Cílem projektu je seznámeni s problematikou mezinárodní ochrany kulturního dědictví, historií UNESCO, Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Seznamem světového dědictví, českými a vybranými světovými památkami UNESCO, procesem zápisu na Seznam světového dědictví, vybranými památkami indikativního seznamu a situací a podmínkami, které pozice na Seznamu přináší.

Druhý projekt je zaměřen na evropské válečné konflikty 19. a 20. století v českých muzeích. Cílem projektu je: Pochopení příčin, průběhu a následků čtyř velkých válečných konfliktů, které osudovým způsobem zasáhly Střední Evropu a České země a seznámení žáků s problematikou mezinárodně-politických souvislostí těchto konfliktů, stejně jako s ukázkami dobové výzbroje a výstroje, logistických problémů spojených s válečnými operacemi, vlivem konfliktů na národní hospodářství a v neposlední řadě i s vybranými osobními příběhy účastníků těchto válek.

V příloze naleznete PRACOVNÍ LISTY k projektu Památky UNESCO - volně ke stažení pro všechny zájemce.


Typ Název Akce
PDF / 556.87 kB PL1 - Unesco.pdf
PDF / 466.61 kB PL2 - Úmluva.pdf
PDF / 461.04 kB PL3 - Památky a procesy.pdf
PDF / 541.26 kB PL4 - České zapsané.pdf
PDF / 524.28 kB PL5 - České zapsané - nehmotné.pdf
PDF / 497.26 kB PL6 - České indikativní.pdf
PDF / 522.82 kB PL7 - Světové zapsané.pdf

Diplomatické fórum

Hlavní studentský projekt, jehož hlavní cíl spočívá ve vzdělávání studentů v oblastech mezinárodních vztahů, historie, etikety, diplomatického protokolu a rétoriky.

Více informací

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter