Jsme studentským projektem založeným na ŠMVV Praha v roce 2005, jehož hlavní cíl spočívá ve vzdělávání studentů v oblastech mezinárodních vztahů, historie, etikety, diplomatického protokolu a rétoriky.

Diplomatické fórum společně s jeho všestrannými aktivitami organizují výhradně studenti a absolventi školy, kteří vše činí ve svém volném čase. Díky jejich dobrovolné práci nabízí tento projekt mnoho užitečných aktivit všem studentům ŠMVV a široké veřejnosti.

Jaké dovednosti trénujeme?

  • mezinárodní vztahy
  • aktuální dění doma a ve světě
  • prohlubujeme znalosti historie
  • diplomatický protokol a etiketu
  • zlepšujeme rétoriku a vystupování

Simulace mezinárodních jednání: Hlavní činností našeho projektu je příprava simulací mezinárodních jednání na úrovni OSN, při kterých každý student zastupuje jeden vybraný stát a jeho státní zájmy k určité otázce. Studenti se pomocí simulací naučí nejen lépe vystupovat před veřejností, ale získají také cenné teoretické znalosti do budoucna, a to vše jedinečným vzdělávacím způsobem, který najdou málokde. Při jednáních se řídíme pravidly etikety a diplomatického protokolu a snažíme se co nejvěrohodněji vystihnout práci pravých diplomatů.

Přednášky se zajímavými hosty, exkurze a zájezdy: Na škole pořádáme velké množství přednášek, na kterých spolupracujeme s řadou významných osobností z akademické a soukromé sféry. Mezi našimi hosty byli např. vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, novinář Jindřich Šídlo, přední islamolog profesor Luboš Kropáček a další. Zároveň každoročně organizujeme prohlídku ústavních institucí České republiky, jako jsou obě komory Parlamentu ČR nebo Úřad vlády při Strakově akademii.

Školní magazín Diplomatické listy: Vydáváme školní magazín se zaměřením na domácí a zahraniční politiku, ekonomii, kulturní dění, historii a mnoho dalších oblastí. Připravujeme řadu rozhovorů se zajímavými osobnostmi, nebo komentářů k aktuálnímu dění. Listy slouží jako kvalitní zdroj informací pro všechny studenty, kteří studují mezinárodní vztahy a diplomacii.


„Přijď mezi nás! Naučíme tě lépe se vyjadřovat, nebát se promluvit a prosadit se. Získej zdravé sebevědomí a nauč se více o světě kolem sebe!“

Napiš nám: diplomatickeforum@gmail.com

Sleduj nás: facebook.com/diplomatickeforum a instagram.com/diplomaticke.forum

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter