/   /  Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním a jednacím řádem školské rady vyhlašuje jednatelka ŠMVV Praha, Střední odborné školy, s.r.o. volby do školské rady školy, a to konkrétně zástupce nezletilých a zletilých žáků. Volby proběhnou dne 12. 4. 2018 v čase rodičovských třídních schůzek od 16:30 do 18:00 h, a to tajným hlasováním. S podrobnostmi budou rodiče seznámeni na třídních schůzkách. Prosíme proto všechny rodiče o účast. Medailónky kandidátů budou zveřejněny na Bakalářích.

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter