/   /  Naši studenti na Pražském studentském summitu

Naši studenti na Pražském studentském summitu

Naši studenti byli již tradičně v delegacích Pražského studentského summitu a někteří i velice úspěšní, dokonce i studenti prvního ročníku! Projekt i atmosféru nám přiblíží přímí účastníci za ŠMVV:

"Jako studentka ŠMVV se již 2. rokem účastním Pražského studentského summitu. Dovolte mi, abych vás blíže seznámila s tímto projektem. Pražský studentský summit je vzdělávací projekt, kterého se každý rok zúčastní
kolem 300 středoškolských a vysokoškolských studentů z celé České republiky. Jedná se o simulace Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie, kde máme možnost vžít se do nelehkých rolí diplomatů.

Prohlubujeme si znalosti v oblastech, jako jsou mezinárodní vztahy, lidská práva, mezinárodní bezpečnost a mnohé další. Summit se skládá z pěti přípravných setkání, kde se seznamujeme s činností simulovaných organizací, rozvíjíme rétorické, argumentační a komunikační dovednosti. Tyto dovednosti pak máme možnost zužitkovat během závěrečné konference, kde dochází k opravdovým jednáním a cílem shodnout se na společném dokumentu, který vyjadřuje konsenzus zúčastněných zemí. Co je též nutné zmínit, je návštěva ambasád námi zastupovaných států.

Dále pak návštěvy seminářů, přednášek a panelových diskuzí. Celým ročníkem nás doprovází noviny Chronicle, do jejichž tvorby máme možnost se zapojit i my, účastníci. Například mě byla poskytnuta možnost napsat článek o mém projektu do konferenčního vydání Chronicle. Za což jsem nesmírně vděčná přípravnému týmu, který mi dal tuto možnost seznámit širší okruh lidí o tom, co dělám.

Abych zmínila mou účast jako diplomatka, tento rok jsem byla delegátkou Albánie v NATO. Jednacím jazykem je výhradně angličtina. Jednali jsme o klíčových otázkách pro udržení míru a zároveň se snažili vyhledávat kompromisy, které jsou bezpochybně nezbytné k dosažení jednomyslnosti. Nabyté znalosti a zkušenosti využíváme při studiu i v osobním životě.

Zároveň jsme díky PSS měli možnost se zapojovat do diskuzí s velvyslanci a mnoha dalšími důležitými osobnostmi. Účast na PSS doporučuji všem, kteří se zajímají o dění kolem sebe a mají vůli a chuť měnit svět
k lepšímu nejen pro sebe, ale také své okolí."

B. S.


"Summitu jsem se tento rok zúčastnil podruhé. A znovu to pro mě byla velmi inspirativní a obohacující zkušenost. Obohacující v tom, že jsem se díky projektu naučil spousty nových věcí a rozšířil tak své odborné znalosti. Ať už je to fungování jednotlivých orgánů OSN či pochopení různých mezinárodních konfliktů, působení na summitu v sobě skutečně skýtá velkou příležitost rozšířit své obzory. Inspirativní je summit díky lidem, kteří se projektu účastní. Jde zpravidla o mladé, ambiciózní osoby, které se zajímají o svět kolem sebe. Díky Summitu má člověk jedinečnou možnost se s těmito lidmi setkat, diskutovat s nimi o problémech současného světa a v neposlední řade se s nimi spřátelit.

Tento rok jsem se projektu účastnil jako delegát Egypta, zastupující tuto zemi v modelu Rady bezpečnosti OSN. Během několika měsíců jsem spolu s ostatními účastníky měl možnost debatovat o současných konfliktech – o Sýrii, Somálsku aj. Třešničkou na dortu poté bylo historické jednání, kdy jsme projednávali invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Nelze také opomenout, že jsem měl jedinečnou možnost setkat se s Egyptským velvyslancem v ČR a mohl jsem s ním diskutovat o egyptské zahraniční politice.

Vyvrcholením celého projektu je závěrečná konference, jejíž nedělitelnou součástí je i přednes projevů před poměrně početným publikem v sálu hotelu Ambassador. I zde jde o jedinečnou příležitost, jak zlepšit své „soft skills“.

Účast na Summitu bych doporučil každému, koho zajímá dění ve světě a nebojí se veřejně diskutovat o těch nejpalčivějších problémech naší doby."

M. P.

"Studuji třetím rokem Mezinárodní vztahy a diplomacii a již druhým rokem jsem vedoucí delegace v rámci Pražského studentského summitu. Pro tento rok jsme získali stát Salvádor a byli jsme rozděleni do těchto
orgánů: UNEA, ECOSOC, Anastasia Mamaliga. V rámci jednotlivých přípravných setkáních na půdě VŠE jsme zlepšovali své rétorické schopnosti, rozvíjeli jsme své znalosti v oblasti mezinárodních vztahů a doplňovali jsme si informace ohledně našeho zastupovaného státu, případně jeho postavení v rámci daného regionu.

V mém enviromentálního orgánu UNEA jsme jednali na body agendy - vliv ozbrojených konfliktů na životní prostředí, klimatická změna a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, udržitelné zemědělství. Své rétorické dovednosti jsme procvičili velmi praktickými hrami (diplomatický valčík nebo volba fiktivního prezidenta UNEA) , které nás učily zbavovat se stresu, kritickému myšlení nebo vyjednávání.

Summitu bych se chtěl určitě zúčastnit i příští roky ať už na střední škole nebo na vysoké škole. Jednoznačně bych ho doporučil, jelikož se zde naučíte nejen něčemu novému, ale taky zde poznáte spoustu nových přátel."
J. U.

 • Uhlíř II..jpg
  Uhlíř II..jpg
 • Ušela, Uhlíř, Mamaliga, Husein, Puškášová + 2 II..jpg
  Ušela, Uhlíř, Mamaliga, Husein, Puškášová + 2 II..jpg
 • Uhlíř, Pecotič, Sejdija.jpg
  Uhlíř, Pecotič, Sejdija.jpg
 • Pecotič, Husein.jpg
  Pecotič, Husein.jpg

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter