Pro studenty

Pro elektronickou žákovskou knížku je použit systém Bakaláři. Každý žák má své uživatelské jméno a heslo.

Přejít do BakalářůSoučástí systému Bakaláři jsou:

  • Osobní údaje žáka - rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn.
  • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
  • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
  • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
  • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
  • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
  • Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
  • Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
  • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).
Typ Název Akce
DOC / 41.00 kB zadost-opakování ročníku.doc
DOC / 41.50 kB zadost-komis.přezkoušení.doc
DOC / 43.50 kB zadost-prodloužení klasifikace.doc
DOC / 42.50 kB zadost-uznání vzdělání.doc
DOC / 27.00 kB žádost-uvolnění z TV-neplnoletý žák.doc
DOC / 26.50 kB žádost-uvolnění z TV-plnoletý žák.doc
DOC / 43.50 kB zadost-přerušení studia.doc
DOC / 52.50 kB zadost-uvolneni z vyucovani-propustka.doc

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter