Stipendium zakladatele školy Ing. Aloise Houdka

Výše stipendia:
  • Studenti denního studia s prospěchovým průměrem 1,0 v obou pololetích školního roku budou v následujícím školním roce osvobozeni od platby školného.
  • Studenti denního studia, kteří v obou pololetích získali vyznamenání, budou mít v následujícím školním roce sníženo školné o 5000 Kč.
Kritéria nutná pro získání stipendia:
  • Stipendia je možné dosáhnout nejdříve po ukončení 1. ročníku naší školy.
  • U obou typů stipendií platí, že student musí vzorně reprezentovat školu a nesmí mít kázeňské postihy.
  • Stipendium bude uděleno po projednání na vedení školy.

Ing. Alois Houdek

zakladatel ŠMVV Praha

Stipendium
Aloise Houdka

Stipendium Aloise Houdka je odkazem zakladatele školy, uchování vzpomínky na jeho osobnost, vize, plány a názory, zejména ve vztahu k mladým lidem, kterým je potřeba podle něj vstřícně pomáhat v jejich cestě za vzděláním.

Hlavním posláním stipendia je podpora nadaných a pracovitých studentů, kteří během svého studia dosahují nadprůměrných výsledků. Pro získání stipendia musí každý uchazeč splnit nastavená kritéria a současně přesvědčit o svých kvalitách vedení školy.

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter