Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Pro školní rok 2018/2019 přijmeme 50 studentů dálkové studia.

Pokud uchazeč o studium zašle přihlášku ke studiu (viz příloha) do 1. března 2018, je zařazen do 1. kola přijímacího řízení a účastní se povinně jednotné přijímací zkoušky - viz podmínky přijímacího řízení denního studia na našich stránkách, další podrobnosti naleznete i na www.cermat.cz, zároveň koná v den jednotné přijímací zkoušky také školní přijímací zkoušku, kterou tvoří ústní pohovor na téma motivace a osobní předpoklady ke studiu. Jednotná přijímací zkouška tvoří 60% hodnocení a pohovor tvoří 40% hodnocení přijímací zkoušky.

V dalších kolech přijímacího řízení (tj. odevzdá-li student přihlášku ke studiu v pozdějším termínu) je kritériem přijímacího řízení řádně vyplněná přihláška ke studiu, osobní pohovor s ředitelkou školy o motivaci ke studiu a studijních předpokladech a přihlíží se k výsledkům předchozího vzdělání (tj. vysvědčení z 9. třídy, které uchazeč přikládá k přihlášce v podobě úředně ověřené kopie).

K přihlášce se nedokládá lékařské potvrzení.

Další informace poskytne Mgr. Vladimíra Michalíková - ředitelka školy telefonicky či na e-mailu michalikova@smvvpraha.cz.

Typ Název Akce
XLSX / 28.57 kB Prihlaska_SS_2017_ostatni.xlsx

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter