Prestižní škola s jedinečným zaměřením

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami.
Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

STUDUJ
ATRAKTIVNÍ OBOR

Ve studijním oboru Veřejnosprávní činnost nabízíme v denní i dálkové formě čtyři vzdělávací programy s velmi aktuálním a atraktivním zaměřením a důrazem na odbornou praxi.

Více o oborech
NEBOJ SE MÍT
VLASTNÍ NÁPADY!

Studenti si v praxi trénují své organizační schopnosti, odborné znalosti a sebevědomé vystupování. Mezi jejich aktivity patří jedinečný vzdělávací projekt Diplomatické fórum.

Naše projekty

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha,
Střední odborná škola, s.r.o.

Jsme soukromá střední škola poskytující vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Nabízíme velmi perspektivní studijní obor se 4 studijními programy Mezinárodní vztahy a diplomacie, Mediální komunikace a Public Relations, Veřejná správa, Právo a právní administrativa v denní i dálkové formě.

Mgr. Vladimíra Michalíková

ředitelka školy

Úvodní slovo
ředitelky školy

Vítám vás na stránkách Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, školy, která v roce 2016 slaví své 25. narozeniny. Z hlediska věku je to mladá dáma, ale z hlediska své již dlouholeté existence prokázala a prokazuje své výjimečné místo mezi soukromými i veřejnými školami.

ŠMVV Praha je školou rodinného typu, svým studentům nabízí kvalitní vzdělávací programy a jasně definuje možnosti absolventů v uplatnění na trhu práce. K tomu také přispívá čtyřletá souvislá příprava nejen v oblasti teoretického vzdělávání, ale již při studiu získáte mnoho cenných zkušeností z oblasti praxe, která je součástí prvních tří studijních ročníků.

Budete mít možnost stát se na určitý čas delegáty mezinárodních organizací či pracovat na projektech tvorby vlastní studentské společnosti, připravovat řadu kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, setkáte se s mnoha zajímavými a vzdělanými osobnostmi veřejného života z oblasti mezinárodních vztahů či public relations.

Chcete-li získat znalosti a dovednosti z atraktivních a aktuálních oborů, chcete-li poznat nové přátele, chcete-li studijně a odborně růst v příjemném, vstřícném a tvůrčím prostředí, nebojte se a přijďte mezi nás.

Těšíme se na Vás!

Jsme soukromá střední odborná škola s dlouholetou tradicí a mnoha aktivitami. Vznikli jsme v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR vůbec.

Studenty individuálně rozvíjíme v příjemné, rodinné atmosféře, kterou tvoří profesionální pedagogové se zkušenostmi z oboru a optimální počet studentů.

Chceš od školy něco víc? Přijď se s námi seznámit!

Newsletter